زیر ساخت

مرکز داده

توپولوژِی منطقی مرکز داده
استانداردهای مرکزداده TIA-942-A زیرساخت کابل کشی ساختار یافته  سلسله مراتبی را برای ارتباطات توصیه کردند. کابلکشی ساخت یافته به جای کابلهای نقطه به نقطه با استفاده از مناطق توزیع (distribution areas ) اتصالاتی تغییرپذیر و مبتنی بر استاندارد را اختیار میگذارد که از جمله آنها میتوان از اتصاالت سوئیچها به سرورها، سرورها به سیستمهای ذخیره ساز، سوئیچها به سوئیچها نام برد.

topology

• یک يا چند اتاق ورودي( Entrance Room) : مکاني براي قرار گرفتن سيستم هاي ايجاد دسترسي و تأمین کنندگان سرویس (مانند Internet Providers) می باشد. اين بخش ممکن است درون يا بيرون اتاق کامپيوتر باشد. استاندارد براي ايمني بيشتر توصيه مي کندکه اين اتاق بيرون اتاق کامپيوتر باشد. توجه داشته باشید معنی واژه Entrance Room با اتاق ورودی سایت یا همان Clean Room اشتباه نشود.
• منطقه توزيع اصلي ( ( Main Distribution Area (MDA): بخش مرکزي که درخود ، تجهيزات اصلي اتصال مانند روترها و سوييچ هاي هسته اي ( Core Switch) را جاي داده است. مطابق با استاندارد هر مرکز داده جهت ارائه خدمات مرکز داده حداقل به يک MDA نياز دارد. استاندارد نصب رک هاي جداگانه براي کابل هاي فيبر نوري ، UTP را توصيه مي کند.
• منطقه توزيع افقي ( (Horizontal Distribution Area (HDA):نقطه توزيع کابل شي و تجهيزات اتصال شبکه مانند سوئيچ ها را مي گويند. که مانند MDA استاندارد، نصب رک هاي جداگانه براي کابل هاي فيبر نوري ،UTP را توصيه مي کند. علاوه براين، استاندارد توصيه مي کند که براي اتصال سوييچ و Patch Panel از Patch Cord با حداقل طول و Cable Managementاستفاده شود.
• منطقه توزيع تجهيزات (Equipment Distribution Area (EDA)): اين منطقه مکاني براي تجهيزات کابينتي و رک ها است و مسيرکابل ها به Patch Panel ختم مي شود.
• منطقه توزيع جدا شده (Zone Distribution Area (ZDA)) : يک لينک اختياري بين HDA و EDA که مي تواند به عنوان نقطه تقويتي براي پيکربندي دوباره مطمئن يا براي جادادن تجهيزات مستقل(Freestanding) مانند سرورها و Mainframe هايي که به Patch Panel وصل نمي شوند عمل کند به ازاي هر 288 اتصال تنها يک ZDA مجاز است. در اين بخش وجود تجهيزات فعال شبکه و يا اتصال شبکه مجاز نيست.
• کابل کشي ستون فقرات و کابل کشي افقي ( Backbone and Horizontal Cabling ): ارتباط بين MDA، HDA و اتاق ورودي و همچنين ارتباط بين HDA ها مي تواند از نوع کابل کشي ستون فقرات (Backbone) باشد.

ساختار فیزیکی مرکز داده
در بخش قبلی فضاهای مورد نیاز یک مجموعه مرکز داده معرفی گردید که شامل موارد ذیل می باشد:
- فضای ورودی
- فضای عمومی و اداری
- اتاق اصلی سرورها
- اتاق کنترل و پشتیبانی
- در صورت وجود نیاز به دکل پیش بینی ارتفاع و محل آن
- اتاق باطری و تجهیزات برق اظطراری
- محل تجهیزات تهویه بیرونی و داخلی
- محل ژنراتور
- مخازن سرکوب آتش
- مخزن سوخت ژنراتور
- محل بارگیری تجهیزات
- پارکینگ یا محوطه ورودی کامیونهای حمل کننده تجهیزات
علاوه بر فضاهای اصلی بالا در هر مرکز داده لازم است فضاهای زیر نیز در نظر گرفته شود:

انبار تجهیزات نو و مصرفی
این انبارها می تواند در محل مرکز داده قرار داشته باشند و یا در نزدیک ترین انبار موجود در مجموعه. پیشنهاد می گردد انبار قطعات مصرفی و کم حجم مانند فن ها، هارددیسک های spare و... در مجموعه مرکز داده و سایر قطعات مانند LED های روشنایی، سطوح کاذب و ... که پر حجم و قابل اشتعال هستند در انبار خارجی ذخیره گردند.

اتاق سرویس و تعمیر تجهیزات
در این اتاق سرویس های دوره ای سخت افزار ها (PM) و تعمیر و به روز رسانی تجهیزاتی انجام می گردد که لازم است از سرویس دهی خارج گردند. همچنین تحویل قطعات و تجهیزات از انبار مرکزی و Unpacking نیز می تواند در این اتاق انجام شود. این اتاف می بایست دارای یک ورودی فرعی به اتاق سرورها داشته باشد.

اتاق پرینتر
این اتاق معمولا وجود ندارد و تجهیزات آن در اتاق اداری مجموعه نصب می گردد. ولی به دلیل بوجود آمدن ذرات ریز در هوا در هنگام پرینت و تأثیر مخرب آن بر سیستم تهویه HVAC و همچنین وجود کاغذ به عنوان عامل حریق پیشنهاد می گردد اتاق پرینتر به صورت مستقل و دارای تهویه مناسب و همچنین سیستم اطفا حریق در نظر گرفته شود.

معماری مرکز داده
به منظور انجام پروژه در حداقل زمان و هزینه اولین قدم طراحی معماری و تهیه نقشه های لایه سه مرتبط می باشد. جهت طراحی معماری می بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

محل
مشخصات عمومی محل مرکز داده و شرایط آن در بخش قبلی توضیح داده شد. این شرایط معمولا در پروژه های ملی در نظر گرفته می شوند.
محل مرکز داده در هر مجموعه می بایست از شرایط ذیل پیروی نماید:
- رعایت اصول معماری جهت مقاوم سازی در برابر زلزله
- انتخاب مرکزی ترین ساختمان نسبت به سایر ساختمان ها و تأسیسات
- انتخاب امن ترین محل ساختمان
- رعایت اصول خروج اضطراری

ابعاد
فضای اتاق سرورها به اندازه کافی و با در نظر گرفتن 40% افزونگی در نظر گرفته می شود. این فضا می بایست فقط در بر گیرنده تجهیزاتی مانند رک ها، سرورها، تجهیزات شبکه و .. باشد و برای تجهیزات سیستم توزیع برق و اطفا حریق می بایست فضای دیگری در نظر گرفته شود. همچنین Entrance Room که در بخش قبلی معرفی شد محلی برای رفت و آمد پرسنل شرکت های تأمین کننده سرویس می باشد، لذا در صورت جدا نبودن این فضا از فضای اصلی می بایست توسط فنس های مخصوص جدا سازی شود. نمونه فنس به کار رفته در مرکز داده شرکت پارس آنلاین در آلبوم تصاویر این صفحه نمایش داده شده است.

تحمل بار کف
ظرفیت بار کف مرکز داده ها می بایست به اندازه ای کافی باشد که بار کل تجهیزات و مسیرهای کابل کشی را با در نظر گرفتن افزونگی 40% آینده تحمل کند. حداقل استاندارد این ظرفیت 7.2kPa و مقدار پشنهاد شده 12kPa می باشد. همچنین ظرفیت در نظر گرفته شده برای بار آویزان از سقف حداقل 1.2kPa و به صورت بهینه 2.4kPa در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل تجهیزات
تجهیزات غیر مرتبط با مرکز داده ها مانند لوله کشی های آب، گاز و... نباید از دیوارها، سقف و کف مرکز داده ها عبور داده شوند.
تجهیزات توزیع برق مانند UPS ها تا 100KV مجاز به نصب در اتاق سرور می باشند. برای ظرفیت های بیشتر می بایست فضای جداگانه ای در نظر گرفته شود.

ارتفاع سقف
حداقل ارتفاع سقف از کف (کاذب) می بایست 2.6 متر باشد. همچنین حداقل فاصله مجاز از تجهیزات نصب شده در سقف مانند سنسور ها، دوربین ها و خروجی های سیستم اطفا حریق 46 سانتی متر است.

سطوح کاذب
1- جنس سطوح کاذب باید به گونه ای انتخاب شود که حداقل گرد و خاک را به خود جذب نمایند.
2- رنگ سطوح باید روشن انتخاب شود.
3- جنس سطوح کاذب باید ضد حریق باشند.
4- سطوح کاذب می بایست به راحتی تمیز شوند.

کف کاذب:
- قبل از اجرای کف کاذب بهتر است کف اتاق توسط Epoxy آبی رنگ پوشیده شود. این عمل دو نتیجه دارد: اولا عایق است و باعث عدم اتلاف انرژی می گردد، ثانیا نظافت سطح راحت تر انجام می شود و هرگونه آلودگی آشکار است.
- حداقل ارتفاع کف کاذب 25 سانتی متر از کف اصلی می باشد. این ارتفاع با توجه به حجم تجهیزات خنک کننده از کف و ترانک های به کار رفته برای کابل کشی ساختار یافته قابل افزایش است.
- به ازای هر 30 سانت ارتفاع کف کاذب می بایست در ورودی یک پله در نظر گرفته شود.
- جنس کف کاذب باید از نوع آنتی استاتیک انتخاب گردد.
- پشنهاد می گردد از Tileهای سایز 60 * 60 سانتی متری استفاده شود.
- کف کاذب به گونه ای طراحی گردد که حداکثر تعداد Tileهای سالم در اتاق اجرا گردد و همچنین با مجل نصب رک ها هماهنگ باشد.
- قبل از اجرای کف کناره های دیوار باید نبشی کار شود. همچنین اجرای شاسی در زیر رک ها و تجهیزات سنگین الزامی است. (تهیه نقشه قبل از اجرا الزامیست.)

دیوار پوش ها:
پیشنهاد می گردد در همه سایت ها از دیوار پوش استفاده گردد. زیرا در زیبایی نهایی مرکز داده تأثیر زیادی دارد. نکات زیر را در زمان اجرای دیوار پوش در نظر گرفته شود:
- فاصله مناسب تا دیوار اصلی در نظر گرفته شود و در کل اتاق رعایت شود.
- دیوار پوش ها به نحوی نصب گردند که به راحتی قابل تعویض باشند.
- در صورتی که مرکز داده دارای دیوار خارجی است و یا با سایر اتاق های اداری مجاورت دارد قبل از اجرای دیوار پوش ها ابتدا توسط پشم سنگ صنعتی عایق شود.
- قبل از اجرای دیوارهای کاذب مطابق نقشه معماری لوله گذاری ها انجام و محل نصب تجهیزات دیواری مشخص شوند.

سقف کاذب:
- سقف کاذب از نوع گچی انتخاب نشود. این نوع سقف ها باعث آلودگی مرکز داده می گردند.
- سقف کاذب عایق و به اندازه Tile های کف کاذب انتخاب شود.

درب ها
حداقل اندازه در، یک متر در عرض و 2.13 متر در ارتفاع می باشد. درب اصلی باید دارای قفل (ترجیحا الکترونیکی) و ضد حریق باشد. همچنین درب ها باید به گونه ای انتخاب شوند که تجهیزات بزرگ و سنگین به راحتی از آنها قابل عبور باشند. در صورت امکان استفاده از درب هایی که به صورت موقت و سریع قابلیت خارج شدن از چهارچوب را دارند پیشنهاد می گردد.

درب ها و پارتیشن ای شیشه ای:
این در جهت ایزوله کردن اتاق سرور و یا اتاق برق از فضای دیتا سنتر نصب می گردد و در فضاهای کوچک کاربرد دارد. از ویژگی های در شیشه ای اتوماتیک می توان به حفظ دما، جلوگیری از افزایش رطوبت و ورود گرد و خاک و سهولت در رویت تجهیزات اشاره نمود.

علائم
علامت های به کار رفته در مرکز داده می بایست با علائم امنیتی به کار رفته در کل ساختمان مطابقت داشته باشد.

bpshco-back-white.png

خیابان استاد نجات الهی (ویلا). کوچه
حقیقت طلب. پلاک 9. طبقه سوم واحد2
info@bpshco.com
تلفن: 88940964 - 88932941
فکس: 88940986

telegram instagram whatsapp linkedin facebook google map rss

شرکت بهینه پرداز شکوفا فعال در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که فعالیت خود را در سال1391 آغاز نمود.
این شرکت در 8 سال مدت فعالیت خود افتخار تولیدکننده انحصاری سخت افزار کارت امن افزار اینترنت را بدست آورده است که این اختراع و تولید دارای گواهی نامه های متعدد (ثبت اختراع و بلوغ امنیت و مجوز سازمان پدافند غیرعامل و...) می باشد.
عمدده فعالیت های شرکت: طراحی و اجرای مرکز داده ها، تامین تجهیزات فعال (سرور، سوییچ، روتر و...) و غیرفعال (کابل و...) شبکه و ارائه خدمات حوزه فاوا است.

عضویت در خبرنامه!

برای دریافت تازه های بهینه پرداز شکوفا در خبرنامه عضو شوید.

©1397 شرکت بهینه پرداز شکوفا - کلیه حقوق محفوظ است.